P.P.H.U. TRANS-SERVICE Sp. z o. o.

Boya-Żeleńskiego 110a, 40-750 Katowice
Sąd Rejonowy w Katowicach, KRS: 0000144915

NIP 634-012-61-28
REGON 008119686
KRS 0000144915

Kapitał zakładowy: 160 000 PLN
Konto PLN ING Bank Śląski: 80 1050 1214 1000 0090 3041 8629

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi czynne jest od poniedziałku
do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

tel.: +48 32 253 62 07
tel.:+48 32 206 89 59
tel.:+48 32 206 22 50
kom. +48 694 865 205

e-mail: biuro@trans-service.com.pl